skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

De informatie-architect als Communicator

De informatie-architect als communicator

Als informatie-architect is het belangrijk dat je je kunt inleven in de processen van de gebruiker. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de stand van zaken op het gebied van informatie architectuur en de methoden en technieken die volgens best practices gebruikt worden voor de realisatie daarvan. Het is de essentie van het vak dat je in staat bent met die ingrediënten een architectuur te ontwerpen waarmee aan de gestelde eisen wordt voldaan. Toch is er iets dat nog belangrijker is: Communicatie.

Een architectuur is slechts relevant voor zover die geïmplementeerd is: Plannen die in de kast liggen of slechts voor een deel worden uitgevoerd hebben geen waarde. Een architectuur kan alleen succesvol geïmplementeerd worden als ze begrepen wordt de hen die de implementatie ter hand nemen.

Een architect vertelt dus het verhaal van de toekomst. Hoe het proces en het systeem er uit komen te zien. Dat verhaal is onderbouwd met mijn eigen analyse en synthese. Ik probeer dat op een creatieve manier te verpakken en vervolgens de boodschap actief uit te dragen: daar gaan we naar toe. Dus je moet niet alleen zelf in dat verhaal geloven, maar ook anderen in dat verhaal laten geloven. Dat lukt alleen door regelmatig op de zeepkist te gaan staan.

ear-2973126_640
Back To Top