skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Robert Tretinjak

robert tretinjak

Hoofd Meet Data Management bij E.O.N. Sweden:

‘Ik heb met Marcel gewerkt toen ik bij Sony Ericsson Mobile Communications in dienst was. Op dat moment stond ik aan het hoofd van de afdeling ‘Solution Management Office for Customer Services’. Ik was verantwoordelijk voor een project dat een set aan nieuwe en verbeterde business processen inclusief de ondersteunende IT-systemen moest opleveren, en contracteerde Marcel als consultant. We hebben ongeveer twee jaar samengewerkt, waarbij Marcel aan het hoofd stond van het team dat een ‘Single Sign-On Solution’ ontwikkelde dat geschikt was voor diverse systemen. De architectuur werd voor een groot deel door hem zelf ontwikkeld.

‘Marcel is toegewijd, resultaatgericht, prettig in de omgang, communicatief en betrouwbaar. Hij beschikt over een diepe en brede vakkennis, maar is ook in meer algemene zin goed ontwikkeld. Hij toont grote interesse in het zich eigen maken van nieuwe kennisvelden en blinkt daar dan al gauw in uit door de verworven kennis te combineren met zijn ervaring. Hij past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan. Dat blijkt ook uit het feit dat hij zich als specialist op het gebied van IT in consumenten-elektronica en after sales systemen nu ook heeft bekwaamd in de utilities sector.

Zijn ‘Single Sign-On Solution’ is nog altijd in gebruik. Dat laat zien dat hij het toekomstbestendig heeft ontworpen en zo heeft gebouwd dat het flexibel mee kan in een veranderende omgeving.’

Back To Top