skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Wereld Handels Organisatie

WTOLogo

September 2013 – Augustus 2014: Wereld Handels Organisatie in Geneve: Applicatie Architect

Bizagi, BPMN, SOA, OpenUp, C#, SQL Server, MVC, WCF, WebDav

De WHO is verantwoordelijk voor handelsovereenkomsten tussen landen. Als gevolg van de voortdurende onderhandelingen, het oplossen van geschillen, conferenties enz. worden grote aantallen documenten geproduceerd. Ieder officieel document moet beschikbaar zijn in drie talen: Engels, Frans en Spaans. Dit resulteert in een groot aantal processen rondom het vertalen, distributie en publicatie van documenten. Daarnaast zijn er een aantal processen rondom de tolken die ingezet worden bij onderhandelingen en conferenties. Om verschillende redenen moeten de applicaties die gebruikt worden voor het ondersteunen van deze processen opnieuw ontworpen en gebouwd worden. Mijn rol is het definiëren van de applicatiearchitectuur alsmede het implementeren van de meest complexe use cases.

Gelijktijdig wordt een nieuw ontwikkelproces geïmplementeerd dat gebaseerd is op OpenUp, een agile variant van RUP. Daarnaast heb ik ondersteuning geboden bij het beschrijven van processen in BPMN. De applicatie kent een aantal  integraties met onder meer Oracle Financials en Oracle Human Resources.

Back To Top