skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Scholten Awater

ScholtenAwaterLogo

Juli 2012 – Augustus 2013: Scholten Awater: Enterprise Architect

Bizagi, BPMN, XPDL, SOA, ESB, Business Object Model, C#, EDIFACT

Mijn rol is er voor te zorgen dat huidige en toekomstige businessprocessen zo gemodelleerd worden dat zij aansluiten bij de komende implementatie van een nieuw ERP system. Hiervoor heb ik een BPMN modelleringscursus samengesteld en ongeveer 30 employees opgeleid. Gedurende het modeleringsproces werd de kwaliteit van de processen gewaarborgd door middel van een verfijnd review process. De modellen worden geproduceerd met behulp van de Bizagi toolset. Ik heb een XML based system (XPDL) ontworpen en geimplementeerd waarmee de modellen en het reviewproces van die modellen gefaciliteerd werd. Onder meer het vergelijken van versies en het linken van verschillende modellen wordt ondersteund.

Op een bepaald moment is besloten om de implementatie van het nieuwe ERP systeem gefaseerd uit te voeren. De eerste fase betreft de implementatie van een Warehouse Management Systeem dat in eerste instantie geintegreerd wordt met het bestaande ERP system. Ik heb de procesmodellen en use cases ontwikkeld voor het toekomstige WMS. Op basis van deze use cases heb ik de architectuur van het WMS bepaald, waarbij integratie met het bestaande ERP systeem op basis van EDIFACT berichten verloopt. Bij de uitwisseling van de berichten wordt gebruik gemaakt van een servicebus (BizzTalk).

Back To Top