skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Enexis

Enexis Netbeheer logo

Januari 2010 – Maart 2011 Enexis: Security architect slimme meters/DLMS DSMR consultant

PLC, GPRS, M-bus, DSMR, DLMS/COSEM, privacy en security

 

Enexis is een van de drie grote netbeheerders in Nederland en bereidt zich voor op de uitrol van slimme meters in het elektriciteit- en gasnetwerk. In het slimme meter project zullen ongeveer 5 miljoen meters vervangen worden. Mijn verantwoordelijkheid is de implementatie van security en privacy maatregelen conform de landelijke richtlijnen. Naast architectuur van de meetketen heeft dit onder meer betrekking op de specificatie en het ontwerp van een security server die gebruikt gaat worden voor key management en encryptie. Ook de processen rondom die server (met name key management) worden door mij ontworpen. Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van de penetratietesten op de bestaande en nog in gebruik te nemen meetketens. Daarnaast vertegenwoordig ik Enexis bij de landelijke organisatie van netbeheerders bij het opstellen van functionele en technische specificaties van de slimme meters (DSMR = Dutch Smart Meter Requirments) en de bijbehorende communicatieprotocollen. Deze specificaties worden door alle netbeheerders in Nederland gebruikt bij de aanbesteding van de slimme meter uitrol (ongeveer 14 miljoen gas en elektra meters).

 

Back To Top