skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Nuon/Alliander

logo-Alliander
Nuon logo

December 2006 – Januari 2010 Nuon/Continuon/Alliander: Informatie Architect Infostroom

Corporate Modeler, SOA, ESB, Aqualogic, PLC, GPRS, M-bus, DSMR, DLMS/COSEM, privacy en security

De slimme meter activiteiten van Alliander zijn gebundeld in het Infostroom project. De 2.7 miljoen elektriciteit- en 2 miljoen gasmeters van Alliander in Nederland worden de komende jaren vervangen door intelligente meters die vanaf afstand afleesbaar en instelbaar zijn. Doelstelling van deze uitrol is marktfacilitering (beschikbaarstellen meterstanden aan de markt), intelligent netbeheer en de ondersteuning van smart grids. Mijn verantwoordelijkheid is het ontwerpen van de hiervoor benodigde service georiënteerde architectuur en de hierbij gebruikte processen en protocollen. Bijzonder aandachtspunt hierbij zijn de privacy en security aspecten. De architectuur is schaalbaar en modulair van opzet en daardoor steeds aanpasbaar aan toekomstige technische innovaties en veranderende overheidsregulering. Daarnaast ben ik betrokken bij het branche overleg (IG7, IG 11, werkgroep P4 en technische commissie). Andere aspecten zijn de ontwikkeling van de uitrolprocessen voor de eerder genoemde meters en de administratieve verwerking van die meters voor de assetmanagement organisatie en het operationele beheer team. Ik heb een ondersteunende rol  gespeeld in het kader van verschillende pilot projecten op het gebied van uitrol, beheer en PLC, GPRS, M-Bus, DSMR, DLMS/COSEM. Ik heb een centrale rol bij de RFI/RFP/SOW trajecten die voor de aanbesteding van verschillende onderdelen (grootschalige uitrol, Datacommunicatie, GPRS en PLC meters) doorlopen zijn.

Juli 2007 – December 2007 Nuon: EA/Informatie Architect

Corporate Modeler, SOA, ESB, Aqualogic

Binnen de het Coporate Center van Nuon heeft de afdeling CIO ondermeer de taak het informatiebeleid vorm te geven. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de enterprise-architectuur. Deze architectuur wordt samen met de beschrijving van alle processen binnen NUON met ingang van 2007 door de divisies vastgelegd in Corporate Modeler. Voor deze vastlegging is een NUON eigen conventie ontwikkeld op basis van het Zachman diagram en BPMN. Mijn taak is het ondersteunen van de divisie-architecten en procesontwerpers bij het ontwerpen en vastleggen van de architectuur en processen, het reviewen van de vastgelegde architectuur en processen en het inhoudelijk afhandelen van de change requests met betrekking tot de vastleggingsconventie.

Back To Top