skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Aeres

Aeres logo

September 2007 – Juni 2007 Aeres groep: Informatie Architect
Mavim SIS, SOA, ESB, CDM

De Aeres groep is een onderwijsorganisatie die vmbo, mbo en hbo opleidingen verzorgt op het terrein van de groene sector. De Aeres groep heeft de afgelopen jaren enkele fusies doorgemaakt. Het informatiebeleid heeft in die tijd geen ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment zijn er verschillende knelpunten. De opdracht van het CvB is de oplossing daarvan vast te leggen in een informatieplan. Hiertoe zijn de verschillende belanghebbenden geïnterviewd waarna een nieuwe architectuur op basis van een ESB en een globaal Canonical Data model is ontworpen. In aansluiting op het informatieplan heeft de CvB opdracht gegeven de processen binnen de Aeres groep vast te leggen en op basis daarvan de requirements voor het CDM in detail af te leiden. Mijn verantwoordelijkheden zijn: het opstellen van het informatieplan en advies met betrekking tot de vastlegging van de processen in Mavim SIS en het uitwerken van het CDM.

Back To Top