skip to Main Content
+31(6) 206 121 73 marcel@sennema.net

Sony Ericsson

sony ericsson logo

April 2001 – december 2002: Sony Ericsson: Chief program architect: Customer services e-business program of Ericsson/SonyEricsson in Lund (Zweden)

Visual C++ 6.0, XML, XSD, XSL, JDK 1.1, SQL server 2000, ClearCase, UML, PROPS

Het programma richt zich op de applicaties die de outsourcing van de regionale en locale customer services activiteiten zoals call- centres en reparaties ondersteunen. Ongeveer 50 personen waren werkzaam binnen het programma. Het programma is beëindigd per 31 december 2002 als gevolg van de slechte financiële situatie binnen Ericsson. Het program was georganiseerd in een aantal projecten (work-streams) met een eigen doelstelling. De projecten waren ondermeer: Warranty Claims Management (Garantie afhandeling), Call centre tools, Knowledge management, Datawarehouse services, Profile services, Web-shop en e-Learning. Mijn rol was Chief Program Architect, waarbij ik verantwoordelijk was voor de architectuur van de binnen het program vallende applicaties en oplossingen. Deze verantwoordelijkheid betekende concreet het opzetten van een review-board inclusief procedure waarin alle ontwerpen formeel beoordeeld werden. Op projectniveau was ik verantwoordelijk voor het design en de bouw van Profile Services en Masterdata Services. Ik was ook betrokken bij het technisch ontwerp van het Warranty Clains Management systeem. Dit systeem werd gedurende de zelfde periode gebouwd door EDS in Californie.

Profile Services biedt gebruikers management services en dient als centrale opslag voor gebruikers en company gegevens. Het systeem omvat de gedistribueerde administratie via het Internet, van companies en gebruikers binnen die companies. Distributie vindt plaats via een company hierarchy. De profielen van gebruikers en companies worden opgeslagen in XML in een Micrososft SQL server 2000 database. Applicaties hebben toegang tot deze data via een API. Het gebruik van de profiel-attributen is gedocumenteerd in use cases. De company data wordt gesynchroniseerd met SAP. Het systeem is geschreven in Java, C++ en SQL en draait op een windows 2000 server met websphere als applicatieserver. Master data biedt product gerelateerde data aan aan andere applicaties. Deze data is gesynchroniseerd met SAP en wordt verrijkt via een  dministratie tool. De applicaties hebben toegang tot de data via een API.

Back To Top